CÁC GÓI DỊCH VỤ THUẾ CỦA NTHC

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN VÀ HOÀN THUẾ CHO CÁC CÁ NHÂN LÀM VIỆC TỰ DO HOẶC CÓ NHIỀU NGUỒN THU NHẬP

- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chứng minh thu nhập và các khoản giảm trừ.
- Lập và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
- Hỗ trợ thu hồi thuế thu nhập cá nhân được hoàn lại của khách hàng.

DỊCH VỤ KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

- Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
- Tư vấn điều chỉnh, xử lý các vấn đề liên quan đến thuế.
- Lập và nộp các tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
- Đại diện Doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

- Kiểm tra, hoàn thiện các chứng từ, minh chứng liên quan đến Thuế.
- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến quyết toán thuế.

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ

- Kiểm tra, hoàn thiện các chứng từ, minh chứng liên quan đến thuế.
- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến hoàn thuế.

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU

- Soạn thảo và nộp các văn bản đăng ký thủ tục thuế với cơ quan thuế.

(028) 389 44 109

đăng ký để chúng tôi có thể hỗ trợ miễn phí cho bạn

09488099110948809911