DỊCH VỤ KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

- Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
- Tư vấn điều chỉnh, xử lý các vấn đề liên quan đến thuế.
- Lập và nộp các tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
- Đại diện Doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.

09488099110948809911