DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN VÀ HOÀN THUẾ CHO CÁC CÁ NHÂN LÀM VIỆC TỰ DO HOẶC CÓ NHIỀU NGUỒN THU NHẬP

- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chứng minh thu nhập và các khoản giảm trừ.
- Lập và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
- Hỗ trợ thu hồi thuế thu nhập cá nhân được hoàn lại của khách hàng.

09488099110948809911