VÌ SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA NTHC

BẢO MẬT

BẢO MẬT

NTHC sẽ đảm bảo về bảo mật thông tin của khách hàng. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin bị rò rỉ, mất mát.

TIẾT KIỆM

TIẾT KIỆM

Với mức giá cạnh tranh, chúng tôi đảm bảo tiết kiệm đến 70% so với việc thuê kế toán fulltime, nhưng vẫn đảm bảo công việc của kế toán tại Doanh Nghiệp

ĐÚNG THỜI HẠN

ĐÚNG THỜI HẠN

Sẽ đảm bảo hoàn thành và nộp các báo cáo theo đúng thời hạn quy định của Doanh nghiệp và các cơ quan liên quan (Cơ quan Thuế, Cơ Quan thống kê, cơ quan BHXH, ....)

TƯ VẤN

TƯ VẤN

Chúng tôi sẽ luôn luôn tư vấn, hỗ trợ kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình làm việc cùng Doanh nghiệp nhằm tối ưu chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp nhất có thể.

CÁC GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA NTHC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

- Nhận chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp để xử lýKiểm tra kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ.
- Ghi sổ kế toán (Sổ tổng hợp và sổ chi tiết).
- In sổ sách kế toán theo quy định.
- Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế năm và nộp cho các cơ quan liên quan.
- Định kỳ trao đổi tư vấn số liệu kế toán, thuế với khách hàng.
- Thông báo số thuế phải nộp hoặc số thuế được hoàn để khách hàng kịp thời nộp hoặc hoàn thuế, tránh trường hợp bị nộp phạt.
- Hỗ trợ giải trình với cơ quan thuế các vấn đề liên quan trong phạm vi dịch vụ.
- Hỗ trợ cơ quan kiểm toán các vấn đề liên quan.

DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

- Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ chứng từ kế toán cũ
- Làm chứng từ, sổ sách giải trình theo Báo cáo tài chính đã nộp thuế.
- Lập sổ sách Nhật ký chung sao cho số liệu khớp đúng với Báo cáo tài chính đã nộp thuế.
- Lập sổ chi tiết các tài khoản phát sinh trong năm đã khai báo nộp thuế.
- Lập bộ chứng từ thanh toán bao gồm: Chứng từ thu – chi, Chứng từ nhập – xuất kho vật tư, ….
- Chứng từ lương: Bảng chấm công, bảng lương, hồ sơ lao động liên quan.
- Lập các sổ chi tiết tùy theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp như: Sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết vật tư, hàng hóa, Sổ chi tiết bán hàng; Sổ chi tiết công trình đối với công ty thuộc lĩnh vực xây dựng; Bảng tính giá thành chi tiết theo sản phẩm đối với công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất.
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.

DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Tiếp nhận và kiểm tra số liệu kế toán từ số sách của Doanh nghiệp khách hàng.
- Tư vấn số liệu trước khi lập Báo Cáo tài chính.
- Lập Báo cáo tài chính, đối chiếu số liệu của BCTC với các Báo cáo liên quan và nộp BCTC cho các cơ quan chức năng.

(028) 389 44 109

đăng ký để chúng tôi có thể hỗ trợ miễn phí cho bạn

09488099110948809911