Công ty TNHH Giải pháp dịch vụ NTHC

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LÀ GÌ?

 

1.Thuế thu nhập cá nhân là gì?

     Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác của cá nhân đó vào ngân sách nhà nước.

     Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh.

2.Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân? (Thông tư 111/2013/TT-BTC)

- Cá nhân cư trú: thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

 +     Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày.

Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

 +     Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

Đối với công dân Việt Nam: là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, ổn định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật .

Đối với người nước ngoài: là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

 +     Có nhà thuê để ở (bao gồm trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động) tại Việt Nam với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế (Kể cả trường hợp thuê nhiều nơi)

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

- Cá nhân không cư trú: thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện của cá nhân cư trú.

3.Thời hạn nộp thuế thu nhập cá? ( Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019)

- Trường hợp 1: Cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (31/3 hàng năm)

- Trường hợp 2: Cá nhân tự quyết toán

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế (30/4 hàng năm).

Xem thêm:

Thu nhập chịu thuế? Thu nhập miễn thuế

https://nthc.com.vn/tin-tuc-su-kien/thu-nhap-chiu-thue-thu-nhap-mien-thue

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cư trú từ tiền lương

https://nthc.com.vn/tin-tuc-su-kien/cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-cu-tru-tu-tien-luong

11 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân

https://nthc.com.vn/tin-tuc-su-kien/11-khoan-phu-cap,-tro-cap-khong-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan

 

09488099110948809911