Công ty TNHH Giải pháp dịch vụ NTHC

Tiết kiệm chi phí cho
Doanh nghiệp

Chi phí trực tiếp cho việc tính toán tiền lương có thể giảm đáng kể khi sử dụng dịch vụ tính lương - BHXH của NTHC. Doanh nghiệp giảm chi phí so với tự tổ chức bộ phận nhân sự để tính lương- BHXH tại đơn vị mình.

09488099110948809911