Công ty TNHH Giải pháp dịch vụ NTHC

Tăng cường bảo mật

Dữ liệu tiền lương trên máy chủ của công ty liệu có an toàn và bảo mật? Đây là câu hỏi làm đau đầu  các chủ doanh nghiệp. NTHC cung cấp dịch vụ tính lương có những công nghệ có thể phát hiện và cảnh báo cho  khách hàng về sự gian lận trong cách tính lương ngoài ra, các giải pháp tiền lương của NTHC cũng là "nơi trú ẩn an toàn" cho dữ liệu lương bí mật của công ty bạn.

09488099110948809911