Công ty TNHH Giải pháp dịch vụ NTHC

DỊCH VỤ TƯ VẤN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

- Tư vấn tính lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN một cách tối ưu cho Doanh nghiệp và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.
- Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động.
- Tư vấn xây dưng quy chế tiền lương.
- Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể.
- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến BHXH, chế độ lao động.

09488099110948809911