Công ty TNHH Giải pháp dịch vụ NTHC

DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

GÓI DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG CAO CẤP 1
- Công ty NTHC sẽ sử dụng và phối hợp nhiều phương pháp tìm kiếm khác nhau nhằm xác định Ứng viên tiềm năng thích hợp với yêu cầu của Doanh nghiệp. Các phương pháp này bao gồm: tìm kiếm trong ngân hàng dữ liệu của NTHC, trên thị trường lao động, qua hệ thống mạng, báo chí… v.v.
- Phỏng vấn vòng một (1) tại công ty NTHC trước khi chuyển hồ sơ cho Doanh nghiệp.
- Gửi Hồ sơ cho Doanh nghiệp (Doanh nghiệp sẽ liên hệ thời gian phù hợp với công ty để phỏng vấn và có trách nhiệm báo lại về ứng viên phỏng vấn).
(Xuất hóa đơn, nhận chi phí khi khi Ứng viên đi làm ngày đầu tiên)
Phí tuyển dụng và thanh toán:
- Mức giá tuyển dụng của dịch vụ là một (01) Tháng lương / Một (01) bộ hồ sơ đạt yêu cầu trên. (Đối với Doanh nghiệp tuyển dụng số lượng lớn mỗi bộ hồ sơ tăng thêm sẽ được giảm giá mười phần trăm (10%) / Một (01) bộ hồ sơ đạt yêu cầu.
- Phí tuyển dụng sẽ phải được thanh toán đầy đủ trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Ứng viên được tuyển chọn bắt đầu làm việc tại địa điểm của Khách hàng. 
Nghĩa vụ: 
- Về phía công ty giới thiệu (NTHC): Bảo hành cho Doanh nghiệp khi Có vấn đề về phía Ứng viên do NTHC giới thiệu. Nếu là vấn đề về phía Doanh nghiệp thì yêu cầu lý do chính đáng và sẽ được phía Công ty NTHC xem xét.
- Về phía Doanh nghiệp: Cần thanh toán khoản chi phí do bên NTHC trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày xuất hóa đơn.
Chính sách bảo hành:
- Bảo hành một (01) lần.

09488099110948809911